KONKURS – DZIEŃ ZIEMI 2018

DO DYREKCJI SZKOŁY / PRZEDSZKOLA ORAZ NAUCZYCIELI
NAGRODY CZEKAJĄ NA UCZNIÓW I SZKOŁY!
W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej: Sprzątnie Świata 2018 zapraszamy po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa w XI edycji naszej ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem:
ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ

 

banner_4web_02

 

Zapraszamy do zgłaszania się Waszej placówki do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte i uszkodzone telefony komórkowe zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu a WSZYSTKIE SZKOŁY OTRZYMAJĄ NAGRODY*.

Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę główną do kwoty 2.000 zł do wyboru spośród nagród przewidzianych w regulaminie konkursu* (np. skuter, rower, tablet, ekspres do kawy, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, kamera sportowa, odtwarzacz DVD, monitor, drukarka, smartfon, konsole i gry video, gry edukacyjne, zapas papieru do ksero itp.) do wyboru przez szkoły z przeznaczeniem na potrzeby placówki i uczniów.*

W naszym konkursie ekologicznym mamy również atrakcyjne nagrody dodatkowe jak poniżej:

Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole otrzymają nowoczesne, cyfrowe aparaty fotograficzne*.

Każda szkoła za każdy kg zabranych telefonów komórkowych bez baterii otrzyma 1 punkt.*

– Za zebrane punkty wszystkie szkoły otrzymają kupony Sodexo według przelicznika: 1 punkt = 5 zł.

– Kupony będą wysyłane do wszystkich szkół uczestniczących w konkursie które zbiorą min 2 kg telefonów komórkowych bez baterii, po zakończeniu akcji ekologicznej. Kupony Sodexo można realizować w ponad 50.000 sklepach, punktach usługowych, itp. na terenie całego kraju zgodnie z potrzebami szkoły, nauczycieli i uczniów oraz innych uczestników konkursu.

SZCZEGÓŁY POSTEPOWANIA W BIEŻĄCEJ EDYCJI KONKURSU*

  • Do 9 listopada 2018 r. (np. samorząd uczniowski) przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony lub w częściach. Prosimy pobrać z www.ekophone.pl gotowy plakat do rozwieszenia ze szczegółami akcji.
  • Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego. Paczkę należy przygotować do transportu tak aby zawartość nie wysypała się, tzn. np. zakleić taśmą klejącą.
  • Prosimy następnie o wypełnienie formularza dostępnego na www.ekophone.pl w zakładce konkurs akcja ekologiczna i wysłanie go mailem na adres: biuro@ekophone.pl Zgłoszenia należy przesyłać w terminie najpóźniej do 16 listopada 2018.
  • Zorganizujemy na własny koszt odbiór paczki z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.

 

W naszej akcji ekologicznej każda szkoła otrzyma nagrodę oraz każda szkoła ma JEDNAKOWE szanse, ponieważ w kategorii nagród w punkcie 8 (a,b) liczy się wyłącznie aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.

 

Wyniki akcji ekologicznej – konkursu zostaną opublikowane zgodnie z regulaminem w styczniu 2019 r. na stronie www.ekophone.pl

image_4web_01Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.
Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .
W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl
Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

Z poważaniem,

Leszek Kotyza
EKOPHONE
32-600 Zaborze, ul. Węgielnik 2
NIP: 628-108-06-88, REGON:122922239
tel. 607 858 460

www.ekophone.pl,  e-mail: biuro@ekophone.pl

*Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekophone.pl w zakładce Regulamin Konkursu jesień 2018.

 

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

DZIĘKUJEMY ZA EKOLOGICZNĄ POSTAWĘ I OCZEKUJEMY NA WASZE ZGŁOSZENIE.

PAMIĘTAJ BĄDŹ EKO!

 


REGULAMIN POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY