KONKURS – SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017

DO  DYREKCJI SZKOŁY ORAZ NAUCZYCIELI
SZANOWNI NAUCZYCIELE, DRODZY UCZNIOWIE ORAZ RODZICE
W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej: „Sprzątanie Świata 2017 (Clean Up the World 2017) zapraszamy po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa w IX edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem:
ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ.

 

banner_4web_02

 

Zapraszamy do zgłaszania się Waszej placówki do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte I uszkodzone telefony komórkowe  zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu a WSZYSTKIE SZKOŁY OTRZYMAJĄ NAGRODY*. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół.

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl

SZCZEGÓŁY  POSTEPOWANIA  W  BIEŻĄCEJ  EDYCJI  KONKURSU*

 1. Do 17 listopada 2017 r. np. samorząd uczniowski przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony bądź w częściach.
 2. Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego. Paczkę należy przygotować do transportu tak aby zawartość nie wysypała się, tzn. np.  zakleić taśmą.
 3. Prosimy następnie o wypełnienie formularza dostępnego na www.ekophone.pl w zakładce  konkurs akcja ekologiczna  i wysłanie go mailem na adres: biuro@ekophone.pl  Zgłoszenia należy przesyłać w terminie maksymalnie  do 24 listopada 2017.
 4. Zorganizujemy na własny koszt odbiór paczki z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.
 5. Każda szkoła za każdy kg zabranych telefonów komórkowych bez baterii otrzyma 1 punkt.*
 6. Za zebrane punkty wszystkie szkoły otrzymają kupony firmy Sodexo według przelicznika: 1 punkt = 5 zł.
 7.  Kupony będą wysyłane do wszystkich szkół uczestniczących w konkursie po zakończeniu akcji ekologicznej. Kupony Sodexo można realizować w pomad 50.000 sklepach, punktach usługowych, itp na terenie całego kraju zgodnie z potrzebami szkoły, nauczycieli i uczniów oraz innych uczestników konkursu.
 8. W naszym konkursie ekologicznym mamy również atrakcyjne nagrody dodatkowe jak poniżej:
  • Szkoły które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole otrzymają nowoczesne, cyfrowe aparaty fotograficzne*.
  • Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę główną do wyboru spośród nagród przewidzianych w regulaminie konkursu* (np. tablet, ekspres do kawy, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, kamera sportowa, odtwarzacz DVD, monitor, drukarka, smartfon, konsole i gry video, gry edukacyjne, zapas papieru do ksero itp.) do wyboru przez szkoły.*

W naszej akcji ekologicznej każda szkoła otrzyma nagrodę oraz każda szkoła ma JEDNAKOWE szanse, ponieważ w kategorii nagród w punkcie 8 (a,b) liczy się wyłącznie aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.

Wyniki akcji ekologicznej – konkursu zostaną opublikowane zgodnie z regulaminem w styczniu 2018 r. na stronie www.ekophone.pl

image_4web_01Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl
Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

Z poważaniem,

Leszek Kotyza
EKOPHONE
32-600 Zaborze, ul. Węgielnik 2
NIP: 628-108-06-88, REGON:122922239
tel. 607 858 460

www.ekophone.pl,  e-mail: biuro@ekophone.pl

*Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekophone.pl  w zakładce Regulamin Konkursu.

 

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

DZIĘKUJEMY ZA EKOLOGICZNĄ POSTAWĘ I OCZEKUJEMY NA WASZE ZGŁOSZENIE.

PAMIĘTAJ BĄDŹ EKO!

 


REGULAMIN POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY